Nowości
Studukatówka bydgoska 1621 Zygmunta III Wazy najbardziej spektakularna polska moneta wydanie jubileuszowe w 400 lecie emisji
collection of the tapestries of king Sigismund II Augustus in the collection of Wawel Royal Castle Vol 2
Katedra poznańska studia o sztuce
Wrocławska Szkoła Projektowania Środków Transportu 1966 2018 Wrocław School of Means of Transport Design
Thirty five years of friendship masterpieces of Greek coinage the joint collection of Baron Lorne Thyssen Bornemisza & Dr Thomas S Kaplan Auction IX Geneva December 14 2015
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece