New items
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Silesia in nummis medale śląskie w zbiorach Muzeum w Chorzowie do 1918 roku
monnaies de la Chine ancienne des origines a la fin de iempire
Opinia Kopalń i Fabryki Marmurów w Kielcach
Dzieje i kultura cystersów w Polsce 2
 
Most often loaned books in the library