New items
Poznański fotograf Sally Jaffe
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Exploding fashion
Seventeenth century women's dress patterns Book 2
Polskie białe złoto porcelana z Korca i Baranówki z kolekcji Andrzeja Wasilewskiego katalog wystawy Zamek Królewski w Warszawie Muzeum 12 maja 09 lipca 2017