New items
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Sytuacja się zmieniła sztuka polska XX i XXI wieku 20 04 2018 29 12 2019 Gmach Główny Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie The situation has changed 20th and 21st Century polish art the Main Building a Branch of the National Museum in Krakow
Designerzy rola zawodowa projektanta w oglądzie socjologicznym
Stolarstwo Cz 1
Verbum Domini manet in aeternum protestanckie budownictwo kościelne epoki nowożytnej w Europie katalog wystawy Early modern Protestant church architecture in Europe exhibition catalog