New items
ISP Instytut Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Rzeszowski 1995 2021
Mariola Przyjemska konsumpcja konstrukcja i melancholia
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana
Wisła biografia rzeki
Śladami przodków obrazy z kolekcji Książąt Lubomirskich