New items
Krak├│w 1900
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
Art archives Sztuka i archiwum
Druki wrocławskiego Kalamburu
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
 
Most often loaned books in the library