Nowości
Sztuka pograniczy studia z historii sztuki
Galeria Sztuki Dawnej europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku
Romuald Oramus grafiki z lat 1981 99
Modes & manners Supplementary volume
Pośród słowiańskich bóstw droga Lechitów Polan do chrześcijaństwa
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece