New items
Helga Matzke presents Central European drinking culture and royal silver dinner table 16th 18th centuries Środkowoeuropejska kultura stołu i królewskie srebra stołowe XVI XVIII wiek z kolekcji Helga Matzke
Integrated pest management for collections Proceedings of 2011 a Pest Odyssey 10 years later
Projekt oznakowania cmentarzy ┼╝ydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
Ubiory rekreacyjne i sportowe od XVII do lat 30 XX wieku
Procedura postępowania przy odtwarzaniu ogrodzeń na historycznych cmentarzach żydowskich Procedure for the reconstruction of fencing in historic Jewish cemeteries