New items
FK18 fotografia kolekcjonerska edycja specjalna rzeczy przedmiot i obiekt w polskiej fotografii aukcja połączona z wystawami Kraków Warszawa aukcja 13 06 2017 MYSIA 3 Warszawa wystawy Kraków Festiwal Miesiąc Fotografii Galeria Starmach Warszawa 10 13 06 2017 MYSIA 3 special edition things the object in Polish photography
Z drugiej strony rzeczy polski dizajn po roku 1989 wystawa 6 04 19 08 2018 Muzeum Narodowe w Krakowie Gmach Główny The other side of things Polish design after 1989 exhibition 6 04 19 08 2018 the National Museum in Krakow Main Building
Chronologia wczesnych malowideł ściennych z katedry w Faras VIII IX wiek
Soter Jaxa Małachowski marynista z Kresów wystawa ze zbiorów Grzegorza Kudelskiego
Designerzy rola zawodowa projektanta w oglądzie socjologicznym
 
Most often loaned books in the library