Nowości
Oktawia Żeromska portret rodzinny
Polskie armie 1569 1696 Cz 1
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Armia Gustawa Adolfa 2
Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece