New items
PRL w narracji muzealnej 1989 2017
Pałac Popielów przemiany architektoniczne i wystrój wnętrz w 200 lecie krakowskiej rezydencji rodzinnej
Um Wellenlangen voraus zur Autochromfotografie der Fotopionierin Erzherzogin Margaretha von Osterreich Toskana
Fest zwischen Reprasentation und Aufruhr The Fest between representation and revolt
Prazska Pieta v Bernu predmet obchodu modla muzejni exponat Die Prager Pieta in Bern Handelsgut Gotzenbild Museumsexponat
 
Most often loaned books in the library