New items
O babce wnęku i mądrym karle
Medici portraits and politics 1512 1570
Michał Kleofas Oginski politician diplomat and minister 1786 1794
new Bibliotheca Alexandrina La nouvelle Bibliotheca Alexandrina
Inwentarz kolekcji Theodora Josepha Blella opracowanie krytyczne