Nowości
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Wino i historia
Monika Rak wątki linearne pomiędzy nicią a tkaniną
Designerzy rola zawodowa projektanta w oglądzie socjologicznym
Legiony Polskie 1914 1919
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece