New items
ISP Instytut Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Rzeszowski 1995 2021
Szyja awangarda i alkohol rozmowy z artystami
Adam Hoffmann autoportret z tłem wrzesień/październik 2001
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana
Artystyczna Podróż Hestii 2002 2022 Hestia Artistic Fourney foundation 2002 2022