Nowości
XXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2017 26th International Biennial Exhibition of Modern Exlibris Malbork 2017
Brak okładki
Dendrochronologia
Edward Dwurnik od początku from the beginning
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Designerzy rola zawodowa projektanta w oglądzie socjologicznym
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece