Nowości
Tkaniny o tematyce sportowej w zbiorach Muzeum Kultury Fizycznej i Turystyki wrzesień grudzień 1970
Projekt Straty
Jubilerstwo w międzywojennej Warszawie rzemiosło ludzie biżuteria
Chorzów T 4
Dzwoniąc Zygmuntem ze wspomnień wawelskiego dzwonnika
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece