New items
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
50 Krakowski Festiwal Filmowy 1961 2010 50 Krakow Film Festival 1961 2010
Działaj i miej nadzieję stulecie państwowych służb konserwatorskich w Polsce 1918 2018
Gmach Leonarda zamierzony klasztor sióstr miłosierdzia
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
 
Most often loaned books in the library