Nowości
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Alfred Wiśniewski 1916 2011 Siły orfickie Orphic forces Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie 28 X 2016 11 XII 2016
Wojskowi w fotograficznym atelier katalog zbiorów
Bluszcz Tyrteusza i wawrzyn Leonidasa o Warszawiance Delavigne'a Sienkiewicza Kurpińskiego
Armia Gustawa Adolfa 1
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece