New items
Miniatury artystów polskich i obcych w Polsce działających Muzeum Narodowe w Krakowie katalog zbiorów Miniatures by Polish artists and by foreign artists active in Poland The National Museum in Krakow a catalogue of the collection
Przekroje Galeria Architektury Polskiej XX i XXI wieku Sections Gallery of Polish Architecture of the 20th and 21st centuries
Miracula mundi divy starovekeho sveta v grafice 16 a 17 stoleti the wonders of the ancient world in graphic art of the 16th and 17th centuries
conservation of easel paintings
Bękarty pańszczyzny historia buntów chłopskich