New items
Wzory w kwadracie zamknięte ceramiczne zdobienia wnętrz z przełomu XIX i XX wieku ze zbiorów Agnieszki Partridge przewodnik po wystawie Muzeum Okręgowe w Tarnowie wrzesień grudzień 2021
Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza
Od zalotów do wesela magnatka w drodze do ołtarza w czasach saskich
Mariola Przyjemska konsumpcja konstrukcja i melancholia
Wizerunek Boga Ojca według przesłania s Eugenii Ravasio w kontekście tradycji ikonograficznej studium kulturoznawcze