New items
Proteuszowe czasy rozpad państwowego systemu sztuki 1982 1993 stan wojenny druga odwilż transformacja ustrojowa
Rare and inedited Umayyad copper coins The Goussous Collection in the Jordan National Bank Numismatic Museum
Polish orts 1608 1684 including Georg Wilhelm orts 1621 1640 Gustav II Adolph orts 1628 1631 Carl X Gustav orts 1656 1658
Portret konny Stanisława Kostki Potockiego Jacques'a Louisa Davida w kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Romantyzm i jego tradycje Romantizm i ego tradicii The romanticism and its tradition
 
Most often loaned books in the library