Nowości
Działaj i miej nadzieję stulecie państwowych służb konserwatorskich w Polsce 1918 2018
Europaische Tischglocken klingende Kostbarkeiten vom Mittelalter bis zur Gegenwart mit Beitragen aus der Kulturgeschichte der Glocke
Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce
In the shadow of empires synagogue architecture in East Central Europe
Polska w pejzażach
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece