New items
On objects and their shadows 2 O obiektach i ich cieniach 2
Teatralia Stanisława Wyspiańskiego
Varia historiae wybrane aspekty z dziejów i kultury średniowiecza
Wystawa ilustracji Janusza Stannego Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 27 października 10 listopada 2011
Pontyfikalia biskupie w zbiorach klasztorów zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych