New items
Za drutami w oflagach niemieckich 1939 1945 Rudolf Fryszowski akwarele
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Okupanci Niemcy w Krakowie 1939 1945
complete prints of Maxime Lalanne catalogue raisonne lithographs and etchings
Druki wrocławskiego Kalamburu
 
Most often loaned books in the library