New items
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Aukcja 100 zapraszamy na aukcję malarstwa grafiki rzemiosła 2 października 2010 r w Krakowie ul Floriańska 13 I p o godz 16 00
Verbum Domini manet in aeternum protestanckie budownictwo kościelne epoki nowożytnej w Europie katalog wystawy Early modern Protestant church architecture in Europe exhibition catalog
Żydowski dom modlitwy Herszla Zagajskiego
Polskie armie 1569 1696 Cz 1