New items
Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu szkło zagłębiowskie i prasowane Utility glass collection in Schoen's Palace Museum in Sosnowiec glass from Zagłębie Dąbrowskie and pressed glass
Watanabe Seitei Imaginarium natury z kolekcji Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha dar Raymonda Milewskiego 9 10 2022 3 05 2023 the imaginary of nature from the collection of Manggha Museum of Japanese Art and Technology the gift of Raymond Milewski / tekst Anna Król
Adam Rzepecki stary Rzepecki patrzy na młodego Rzepeckiego The old Rzepecki looks at the young Rzepecki
Potocki Palace The Lviv Art Gallery
Wystawa twórczości Walerego Eljasza artysty zahartowanego Tatrami