Nowości
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
W kuźni Andrzeja Schmidta katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zbiorów prywatnych
NOTO Międzynarodowy Studencki Konkurs im Józefa Czapskiego NOTO International Student Competition Józef Czapski
Broń czarnoprochowa
Graffiti i street art słowo obraz działanie
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece