New items
Contemporary issues in book and paper conservation proceedings of the Icon Book and Paper Group Third Triennal Conference 2021
Trochębajki o Janie Matejce
Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej skrypty wykładów opracowane w rwmach realizaji projektu Innowacyjny program nauczania nowo powstałego Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej
Józef Unierzyski ok 1861 1948 malarz akademicki uczeń i zięć Jana Matejki rodem z mazowieckiej szlachty
Maria hr Tarnowska 1880 1965