New items
Maria hr Tarnowska 1880 1965
Artystyczna Podróż Hestii 2002 2022 Hestia Artistic Fourney foundation 2002 2022
Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919 1939/45 dydaktyka twórczość i tradycja artystyczna The Faculty of Fine Arts of the Stefan Batory University in Wilno 1919 1939/45 education cerativity and artistic tradition
Adam Hoffmann autoportret z tłem wrzesień/październik 2001
Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza