New items
Ostoja tradycji
Galeria Sztuki Dawnej europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku
Żydowski dom modlitwy Herszla Zagajskiego
W kuźni Andrzeja Schmidta katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zbiorów prywatnych
Art archives Sztuka i archiwum
 
Most often loaned books in the library