New items
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Pieniądz i banki na Pomorzu
Prawie nic Józef Czapski biografia malarza
Stefan Żeromski i jego Muzeum w Nałęczowie
 
Most often loaned books in the library