New items
Gmach Leonarda zamierzony klasztor sióstr miłosierdzia
XXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2017 26th International Biennial Exhibition of Modern Exlibris Malbork 2017
Polskie instrumenty ludowe
Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce
50 Krakowski Festiwal Filmowy 1961 2010 50 Krakow Film Festival 1961 2010
 
Most often loaned books in the library