New items
complete prints of Maxime Lalanne catalogue raisonne lithographs and etchings
Wojskowi w fotograficznym atelier katalog zbiorów
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Bluszcz Tyrteusza i wawrzyn Leonidasa o Warszawiance Delavigne'a Sienkiewicza Kurpińskiego
Verbum Domini manet in aeternum protestanckie budownictwo kościelne epoki nowożytnej w Europie katalog wystawy Early modern Protestant church architecture in Europe exhibition catalog
 
Most often loaned books in the library