New items
Józef Unierzyski ok 1861 1948 malarz akademicki uczeń i zięć Jana Matejki rodem z mazowieckiej szlachty
Wystawa „Broń i Barwa” przewodnik Muzeum Książąt Czartoryskich Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie Arms and armour exhibition guidebook the Princes Czartoryski Museum Branch of the National Museum in Krakow
Plaster monuments architecture and the power of reproduction
Niewiasty z pastorałami portrety ksień klasztoru benedyktynek ormiańkich we Lwowie historia konteksty konserwacja
Słownik historyczno geograficzny województwa podlaskiego w średniowieczu Z 1