New items
Threads of power lace from the Textilmuseum St Gallen
Early painting in the Northern Netherlands style and techniques
Portrety osobistości polskich i z Polską związanych w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki imienia B G Woźnickiego katalog zbiorów T 1 T 1
Święta Barbara patronka rybaków i ludzi morza monograficzna praca wieloautorska
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland