New items
ISP Instytut Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Rzeszowski 1995 2021
Chcę być malarzem
Czas osobisty sztuka Estonii Litwy i Łotwy 1945 1996 9 września 13 października 1996 Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta Warszawa Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Warszawa
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Gry z miejscami wrocławskie galerie Katakumby Zakład nad Fosą Ośrodek Działań Plastycznych Games with places Wrocław galleries The Catacombs Studio on the Moat The Centre for Artistic Activities