New items
Dzieła sztuki Banku Pekao S A
Problemy konserwacji i zachowania zbiorów muzealnych praca zbiorowa Problems of conservation and preservation of museum collections
Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów VIII Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Szreniawa 10 12 października 2018 Problems connected with keeping and conservation of collections in museums 8th International Conservation Conference Szreniawa 10th 12th October 2018
Plebani wilanowscy ich rodziny czasy i losy
Między tradycją a nowoczesnością architektura Lwowa lat 1893 1918