New items
Portret konny Stanisława Kostki Potockiego Jacques'a Louisa Davida w kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Contatti artistici polaccoÔÇôitaliani 1871 1939
Wrocławianie na medal medalierskie portrety w zbiorach Muzeum Miejskiego Wrocławia Portrats auf Medaillen in des Sammlungen des Stadtischen Museums Breslau
Proteuszowe czasy rozpad państwowego systemu sztuki 1982 1993 stan wojenny druga odwilż transformacja ustrojowa
Katalog fotografii ze zbioru Aleksandra Czołowskiego
 
Most often loaned books in the library