New items
Depot brakteatu z Rybne nad Zdobnici
Varia historiae wybrane aspekty z dziejów i kultury średniowiecza
On objects and their shadows 2 O obiektach i ich cieniach 2
Pontyfikalia biskupie w zbiorach klasztorów zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych
Splendor i wiedza biblioteka królewska Stanisława Augusta katalog T 2 / redaktorzy naukowi Alina Dzięcioł Tomasz Jakubowski