New items
Awangardzistka Maria Nicz Borowiakowa 1896 1944 Avant garde artist
Muzea preteksty niezrealizowane przedsięwzięcia muzealne wobec negatywnego dziedzictwa w Warszawie
Zapraszanie Sarkis Kantor Inviting
Sbornik 16 mezinarodniho zasedani k problematice sepulkralnich pamatek Praha 25 27 rijna 2017 Proceedings of the 16th International Session on the issue of sepulchral monuments Prague 25 27 October 2017
Wilno Vilnius Vilne 1918 1948 jedno miasto wiele opowieści one city many stories