New items
Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza
ISP Instytut Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Rzeszowski 1995 2021
O miejsce książki w historii sztuki Cz 3 w 150 rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego
Mino delle Site alle radici dell'aeropittura 1930 1937 29 novembre 2000 7 gennaio 2001
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana