Nowości
Dzieje i kultura cystersów w Polsce 2
Alternativa 2016 uszczerbki i straty damage & loss
Kwitnące tkaniny kwiatowe motywy na tkaninach w kolekcji Muzeum Kresów w Lubaczowie / tekst Katarzyna Warmińska Mazurek
Budujemy Lublin katalog i komentarze do gry edukacyjnej w otoczeniu wystawy Pamiątki życia codziennego w Lublinie u schyłku XIX początku XX wieku Muzeum Wsi Lubelskiej Ratusz z Głuska Lublin kwiecień grudzień 2017 r
Augustyn Czyżowicz taka była rzeczywistość
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece