New items
Arcydzieła sztuki
King Erekle
Jarosław Perszko Trzy Gracje Galeria Oranżeria Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 5 03 03 05 2022 Jarosław Perszko Three Graces Orangery Gallery Centre of Polish Sculpture in Orońsko 5 March 3 May 2022
ISP Instytut Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytet Rzeszowski 1995 2021
Od zalotów do wesela magnatka w drodze do ołtarza w czasach saskich