Nowości
Urbs celeberrima księga pamiątkowa na 750 lecie lokacji Krakowa
Wystawa „Broń i Barwa” przewodnik Muzeum Książąt Czartoryskich Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie Arms and armour exhibition guidebook the Princes Czartoryski Museum Branch of the National Museum in Krakow
Spór o odbudowę Warszawy od gruzów do reprywatyzacji
Um Wellenlangen voraus zur Autochromfotografie der Fotopionierin Erzherzogin Margaretha von Osterreich Toskana
Bajki w rzeźbach zapisane