New items
Urbs celeberrima księga pamiątkowa na 750 lecie lokacji Krakowa
Secesja na styku nowego i starego świata
Wystawa twórczości Walerego Eljasza artysty zahartowanego Tatrami
Gry z miejscami wrocławskie galerie Katakumby Zakład nad Fosą Ośrodek Działań Plastycznych Games with places Wrocław galleries The Catacombs Studio on the Moat The Centre for Artistic Activities
Adam Hoffmann autoportret z tłem wrzesień/październik 2001