Nowości
Druki wrocławskiego Kalamburu
Tajemnice kupców czyli o dawnych wagach i miarach
Alternativa 2016 uszczerbki i straty damage & loss
monnaies de la Chine ancienne des origines a la fin de iempire
Bluszcz Tyrteusza i wawrzyn Leonidasa o Warszawiance Delavigne'a Sienkiewicza Kurpińskiego
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece