Nowości
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Brak okładki
Mazowiecki szlak literacki przewodnik szlakiem wybitnych pisarzy
In the shadow of empires synagogue architecture in East Central Europe
Muzeum a pamięć forma produkcja miejsce materiały konferencji zorganizowanej w dniach 8 9 czerwca 2017 roku przez Zakład Muzealnictwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Niezwykły świat dawnych mebli przewodnik dla dzieci i młodzieży
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece