New items
Freski Sykstyny i inne arcydzieła Michała Anioła
Mistrz drugiego planu artysta malarz Marian Ruzamski 1889 1945
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana
Wzornictwo huty szkła Zawiercie po 1945 roku Design of Zawiercie glassworks after 1945
Gry z miejscami wrocławskie galerie Katakumby Zakład nad Fosą Ośrodek Działań Plastycznych Games with places Wrocław galleries The Catacombs Studio on the Moat The Centre for Artistic Activities