Nowości
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
In facie Ecclesiae kwatera ołtarzowa ze sceną zaślubin Marii i przedstawieniem postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Druki wrocławskiego Kalamburu
Wino i historia
Niezwykły świat dawnych mebli przewodnik dla dzieci i młodzieży
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece