Nowości
Kupując oczami reklama w przedwojennym Krakowie
Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939 1945
Pieniądz i banki w Małopolsce
Soter Jaxa Małachowski marynista z Kresów wystawa ze zbiorów Grzegorza Kudelskiego
Budujemy Lublin katalog i komentarze do gry edukacyjnej w otoczeniu wystawy Pamiątki życia codziennego w Lublinie u schyłku XIX początku XX wieku Muzeum Wsi Lubelskiej Ratusz z Głuska Lublin kwiecień grudzień 2017 r
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece