Nowości
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
Kraków 1900
Augustyn Czyżowicz taka była rzeczywistość
Stefan Żeromski i jego Muzeum w Nałęczowie
Alternativa 2016 uszczerbki i straty damage & loss
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece